klachtenregeling

Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe lukt dat altijd maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen. In dat geval kunt u terecht bij de KNMT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Meer informatie kunt u vinden op www.knmt.nl
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012.

633